Impotens

Ordet impotens syftar på erektionsproblem hos män; det handlar alltså om svårigheter att få stånd. Impotens sker vanligtvis av fysiologiska skäl, och kan i sådana fall vara relativt enkelt att behandla. När problem med impotens uppstått till följd av den egna psykologin och den mentala hälsan kan saker och ting dock bli mer komplicerade.

Impotens innebär inte endast problem med könsorganet. Sexuell stimulering är resultatet av både externa intryck och interna känslor och tankar. Det externa och det interna stimulerar tillsammans signaler i hjärnan som talar om för blodkärlen i penisen att vidgas. Detta leder i sin tur till ett ökat flöde av blod till könsorganet, vilket resulterar i en erektion.Problem med impotens är främst associerat med äldre män. Det är förvisso sant att äldre män utgör en majoritet av de som drabbas av erektionsproblem, men män av alla åldrar kan lida av impotens. Symtom inkluderar: mjukare erektion, kortare erektion och helt utebliven erektion. Orsakerna är många och olika, men inkluderar bland annat prestationsångest och stress.

Vanliga frågor om impotens

Är impotens ärftligt?

Tidigare forskning indikerar att impotens kan vara ärftligt. Forskare i Amerika har nämligen lyckats identifiera vissa egenskaper i den genetiska arvsmassan som är associerad med impotens. Det innebär att en individ kan ha en ökad risk för impotens ifall det är ett problem som någon eller några i familjen lider av.

Vilka läkemedel behövs för impotens?

Det läkemedel för impotens som de allra flesta har hört talas om är Viagra, vars medicinska namn är Sildenafil. Detta läkemedel förstärker erektionen genom att reducera mängden fosfodiesteras V. Sildenafil tas endast vid behov. Andra exempel på effektiva läkemedel inkluderar bland annat tadalafil och vardenafil.

Vad är det som orsakar impotens?

Det finns flera bakomliggande orsaker till impotens. Den stereotypiska orsaken är prestationsångest, men sanningen ter sig vara annorlunda. Majoriteten av fall är resultatet av fysiologiska problem. Faktorer som kan ha en inverkan på impotens inkluderar fetma, tobaksbruk och alkohol. Även alldaglig stress kan bidra till erektionsproblem.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0