Fettförbränning

Fettförbränning är begreppet på processen där kroppen bränner fettceller och omvandlar dem till energi. Förbränningen sker i nästintill alla celler i kroppen, men är mer koncentrerad till muskulaturen och vissa organ. Processen sker i kroppen konstant, men när man exempelvis bantar kan man skynda på förbränningen av fettcellerna. Den vanligaste metoden är konditionsträning.

Begreppet fettförbränning beskriver kroppens sätt att göra sig av med fett, vilket i sin tur genererar energi. Fettförbränningen sker kontinuerligt i alla kroppens celler, men framförallt i musklerna och i vissa organ. För att påskynda sin fettförbränning kan man konditionsträna. Det är vanligt att människor som vill gå ned i vikt vill påskynda fettförbränningsprocessen.I kroppens alla celler finns det fettdepåer som förbränns kontinuerligt – detta kallas för fettförbränning. Av fettförbränningen utvinns energi. Den fettförbrännande processen sker främst i musklerna och i specifika organ. Det är vanligt att man påskyndar förbränningen vid viktnedgång. Detta kan göras genom att exempelvis ta en springtur eller en lång promenad.

Vanliga frågor om fettförbränning

Hur kan fettförbränningsprocessen skyndas på?

Det mest effektiva sättet att bränna fett snabbare är att konditionsträna, genom att till exempel ta en rask promenad eller en springtur. Som komplement kan du även följa en diet som är hög i protein och låg i snabba kolhydrater. För den som vill hänge sig ytterligare rekommenderas styrketräning.

Försvinner fettcellerna under förbränningen?

Nej, tyvärr. Ett vanligt missförstånd när det kommer till fettförbränning är tron om att kroppen eliminerar fettcellerna. Men faktum är att det inte finns ’fettceller’ i den bemärkelsen. Inom samtliga celler av kroppen finns det en fettdepå – och det är den man bränner av, inte cellen i sig.

Går det att punktförbränna?

Rent praktiskt så går det inte att punktförbränna – det vill säga bränna fett på specifika områden på kroppen. Hur din kropp väljer att placera sitt fett är genetiskt. Det du dock kan göra är att smalna av önskade områden genom att bygga muskler, vilket kan ge ett stramare intryck.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0