Ämnesomsättning

Metabolism, eller ämnesomsättning som det också kallas, är den process som sker i kroppen när du äter eller dricker. Ämnesomsättningen är det som ser till att omvandla maten och drycken till energi. Det är en mycket komplicerad process som innebär att kalorierna du får i dig blandas med syre och ger energi som kroppen behöver.

Ingen ämnesomsättning är den andra lik. Den ämnesomsättning du har är kopplad till din vikt, men det innebär inte alltid att en låg ämnesomsättning är den främsta anledningen till viktuppgång. För att förändra sin ämnesomsättning kan man t.ex. börja utöva fysiska aktiviteter, men ibland kan en förändrad ämnesomsättning också bero på en sjukdom.Det finns flera sätt som du kan öka din ämnesomsättning, förutsatt att den inte beror på en sjukdom. Det kan du t.ex. göra genom enkel konditionsträning som promenader och simning. Du kan även testa på styrketräning eller bara se till att du får mer rörelse och motion i din vardag.

Vanliga frågor om ämnesomsättning

Vilka är symptomen vid hög ämnesomsättning?

Idag är det inte helt ovanligt att drabbas av hög ämnesomsättning. Du kan t.ex. känna av hjärtklappning och en ökad puls, men du kan också uppleva att du snabbt blir andfådd, svettig eller får problem med diarréer. Även viktnedgång är ett mycket vanligt tecken på en för hög ämnesomsättning.

Varför drabbas man av låg ämnesomsättning?

Låg ämnesomsättning kan du t.ex. drabbas av på grund av en autoimmun reaktion i kroppen. Det innebär att ditt eget immunförsvar negativt påverkar sköldkörteln. Sköldkörteln kan även ha utsatts för skada, t.ex. om du har genomgått strålning eller kirurgi. Låg ämnesomsättning innebär att du har mycket låga nivåer av sköldkörtelhormoner.

Hur mäter man sin ämnesomsättning?

Man brukar säga att det finns två olika sätt att mäta ämnesomsättningen, antingen via indirekt- eller direkt kalorimetri. Den direkta kalometri metoden innebär att man isoleras i en mycket tät kammare där värmeproduktionen kan mätas. Detta är dock en mycket kostsam metod som kräver stora resurser.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0