Huvudvärk

De allra flesta har antagligen upplevt huvudvärk någon gång i livet. Huvudvärk kan komma plötsligt eller smygande och vara mer eller mindre kraftig. Värken går i regel över efter ett par timmar, men så är inte alltid fallet. Exakt vad som orsakar värken kan variera från gång till gång, och så även smärtans styrka.

Huvudvärk kan orsakas av till exempel stress, synfel, spända muskler eller förkylningar. Det kan också finnas andra sjukdomar som ligger bakom huvudvärken. I dag lider flera personer av migrän som ger kraftig huvudvärk, yrsel och svimningskänslor. I de allra flesta fall kan smärtan lindras av vanliga, receptfria värktabletter men ibland behöver läkare kontaktas.Om man blivit utsatt för våld mot huvudet i form av slag, sparkar eller genom ett fall kan man också drabbas av huvudvärk. Det är då klokt att kontakta sjukvården relativt omgående eftersom huvudvärken kan vara symtom på hjärnskakning, en blödning i huvudet eller annan allvarligare skada. Det gäller även om det inte finns synliga skador.

Vanliga frågor om huvudvärk

När ska jag söka vård för huvudvärk?

När du har haft huvudvärk i flera dagar och inte receptfria värktabletter hjälper är det läge att söka vård. Likaså om huvudvärken stör rejält i vardagslivet, om du får några synförändringar eller om du misstänker att det är migrän du har drabbats av.

Kan jag minska huvudvärken?

Huvudvärk kan i regel lindras med receptfria värktabletter. Det kan också hjälpa att lägga sig och vila i ett mörkt rum, gärna med något svalt på pannan. Det kan också hjälpa att dricka en del då huvudvärk också kan komma av vätskebrist. Även avslappningsövningar kan vara till stor nytta.

Hur behandlas huvudvärk?

Huvudvärk kan behandlas på lite olika sätt inom sjukvården beroende på värkens karaktär och varför den uppstår. Läkemedelsbehandling, fysioterapi, KBT och avslappningsträning används ofta. Det är dock alltid viktigt att man genomgår en läkarundersökning först, för att man ska få reda på varför man har huvudvärk och för att utesluta andra sjukdomar.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0