Klåda

Klåda är mycket vanligt och kan ha många orsaker, men klåda kan vara väldigt besvärligt för den som drabbats. Om orsaken till klådan är oklar och klådan är ihållande, bör en undersökning göras för att utesluta livshotande tillstånd då klåda i vissa fall kan vara ett symtom på sjukdom i de inre organen.

Klåda kan vara väldigt handikappande för den drabbade. Sömnen kan rubbas och sår kan bildas till följd av allt kliande. Isolering och psykisk ohälsa är vanligt vid långvarig klåda. Det är viktigt att behandla ihållande klåda då det lätt kan bidra till andra besvär som påverkar livet och den mentala hälsan negativt.Klåda är sällan farligt och kan ha många orsaker. Några av de vanligaste orsakerna är eksem, insektsbett, inflammation, torrhet, svullnader, allergi och svampinfektioner. Samtliga orsaker kräver olika behandlingsformer. Även leversjukdom, njursjukdom, diabetes och blodsjukdom kan resultera i klåda, vilket uppkommer som följd av försämrade kroppsfunktioner. Uppsök läkare om klådan är generell och ihållande.

Vanliga frågor om klåda

Vad är klåda?

Klåda är ett symtom som ofta har en uppenbar orsak. Klåda kan drabba alla i alla åldrar och är sällan ett tecken på allvarlig sjukdom. Om klådan är generell och saknar klara orsaker bör vård uppsökas för att ta reda på orsaken till klådan och för att utesluta allvarlig sjukdom.

Hur botar man klåda?

Eftersom klåda kan bero på en mängd olika saker gäller det att först ta reda på vad klådan beror på innan man kan sätta in rätt behandling. I många fall behövs ingen behandling alls. Kontakta vården om du är osäker på vad klådan beror på eller har kliande leverfläckar, märken eller andra hudavvikelser.

Är klåda farligt?

Klåda är för det mesta helt ofarligt och är enkelt att behandla. Men i vissa fall kan klåda vara ett tecken på allvarlig sjukdom. En generell klåda över hela kroppen kan komma plötsligt och behöver inte vara farlig. Men om den är ihållande (flera dagar) bör läkare uppsökas.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0