Trypofobi

Trypofobi är rädsla för kluster av små och stora håligheter. Den här typen av fobi kan ge både fysiska och känslomässiga symptom. Det finns endast begränsad forskning om den här typen av fobi, men den kan ha ett samband med att en del farliga djur har håliga kroppsmönster.

Trypofobi innebär rädsla och stark motivilja att titta på kluster av små hål, tex jordgubbar, bikupor och även mobiler med flera kamerahål. För den som lider av den här typen av rädsla är skräcken och avsmaken verklig. Trypofobi klassas inte som en mental sjukdom eller en psykisk störning.Det kan vara svårt att förstå den här typen av rädsla eftersom det innebär en rädsla för ofarliga saker, men rädslan är verklig. Rädslan, avsmaken och oviljan att titta på små hål kan utlösa starka fysiska och känslomässiga reaktioner hos den som lider av trypofobi. Ju större hål, ju starkare reaktion.

Vanliga frågor om trypofobi

Vad utlöser trypofobi?

Trypofobi utlöses av synen av små och stora håligheter och det kan vara ett kluster av ögon som syns på många insekter, de små håligheterna i jordgubbar eller hålen i en vaxkaka. Det kan även utlösas av synen av stora kluster av håligheter som rör eller många gropar i en väg.

Går det att bota trypofobi?

Eftersom en person som lider av trypofobi får ångestkänslor vid åsynen av små och stora håligheter så kan medicin mot ångest vara en lösning. Eksponeringsterapi där den som lider av trypofobi gradvis utsätts för bilder av tex jordgubbar och håliga ostar är en annan lösning.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0