Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för många olika psykiska problem. Det kan vara både lättare symptom och mer allvarliga tillstånd. Psykisk ohälsa kan manifestera sig på olika sätt. Det kan vara oro, ångest och sömnsvårigheter. Stress och huvudvärk är också vanliga symptom. Psykisk ohälsa innefattar ADHD och allvarliga psykiatriska diagnoser.

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom samlas under samma namn. Psykisk sjukdom är däremot när det går att ställa en diagnos som exempelvis ADHD eller personlighetssyndrom. Psykisk ohälsa kan vara ångest och oro, att uppleva ökad stress men även sorg. Både barn och vuxna kan drabbas av psykisk ohälsa och det är viktigt att söka hjälp.Psykisk ohälsa kan vara många olika symptom och besvär. Begreppet psykisk ohälsa innefattar allt från lindriga symptom som lätt oro till allvarligare problem. Det kan vara svåra ångestproblem till lindrigare stress, oro och problem med sömnen eller att känna sig ensam. Psykiatriska diagnoser som bipolär sjukdom och ADHD inkluderas i begreppet psykisk ohälsa.

Vanliga frågor om psykisk ohälsa

Vilka lider störst risk för psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp men personer med låg inkomst, kvinnor och yngre person skattar oftare sin psykiska hälsa som sämre. Psykisk ohälsa har också ökat över tid hos barn och unga. Socioekonomiskt svaga barn och unga har större risk för att drabbas av olika psykiska besvär.

Vilka behandlingar finns mot psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa behandlas på många olika sätt. Allvarligare psykiska besvär och diagnoser kan kräva omfattande medicinering och olika former av terapi. KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett vanligt inslag för att behandla psykisk ohälsa. Lättare psykisk ohälsa behandlas ibland med antidepressiva och samtal. Sömnproblem kan behandlas med sömntabletter eller insomningstabletter.

Vad skiljer psykisk ohälsa från psykisk sjukdom?

Psykisk ohälsa innefattar psykisk sjukdom. I Sverige klassificeras psykisk sjukdom genom att uppfylla kriterier för en diagnos. För att kunna ge en diagnos används ett system som heter DSM. Det är ett diagnossystem som psykiatriska yrkesföreningen i USA står bakom. Klassificering av olika tillstånd utgår däremot från WHO:s system ICD.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0