Ont i magen

Att ha ont i magen är mycket vanligt hos både vuxna och barn och drabbar människor i alla åldrar. I de flesta fall beror det inte på något allvarligt och är övergående, men magont som är ihållande kan vara ett tecken på en sjukdom. Det finns många orsaker till symptomet.

Magont kan upplevas i både den övre och den undre magen. Har du ont i den nedre delen av magen är det vanligtvis tarmarna, medan smärta i den övre delen ofta är kopplat till magmun eller magsäck. Det kan kännas smärtsamt, ge knip, uppblåsthet eller orsaka illamående. Magont som inte är övergående bör alltid kollas upp.Det finns flera orsaker till att man kan drabbas av magont. Det kan t.ex. handla om att du har blivit matförgiftad eller fått ett virus, men det kan också handla om födoämnesallergier, problem med gaser eller förstoppning. Även stress kan påverka magen väldigt mycket. Du kan uppleva orolighetskänslor, men också sura uppstötningar eller magkatarr.

Vanliga frågor om ont i magen

Varför får man ont i magen?

Orsakerna till magont kan vara många och oftast kommer magont i samband med andra typer av symptom. Har du maginfluensa kan du t.ex. få feber och kräkningar, medan matförgiftning orsakas av bakterier. Hos barn är magont mycket vanligt, även om det inte finns några bakomliggande orsaker.

När ska man söka vård?

Om du upplever mycket kraftiga smärtor i magen, har ihållande smärta som inte går över eller får feber och illamående är det en god idé att söka vård på en vårdcentralen. För spädbarn eller mycket små barn är detta extra viktigt, samt för dig som medicineras eller har en sjukdom.

Är magont farligt?

I de allra flesta fall är magont inget att oroa sig över, men det är viktigt att komma ihåg att det kan vara ett tecken på ett problem eller en sjukdom. Om du upplever mycket kraftig smärta är det därför alltid viktigt att du söker vård hos en läkare.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0