Nätdoktor

Nätdoktorn är en tjänst som har dykt upp på senare tid. När fenomenet var nytt var det många, främst inom den traditionella vården, som kritiserade tjänsten och menade att patientsäkerheten inte kunde säkerställas. Men med tiden har vårdappar och läkare online fått mer och mer acceptans hos allmänhet och inom vården.

En nätdoktor kan hjälpa dig med en mängd olika sjukdomar och åkommor. Fördelen med en nätdoktor är att du inte behöver göra onödiga besök hos vårdcentral och belastningen på den vanliga sjukvården minskar därför. Nätdoktorn kan ge dig snabb hjälp och även avgöra om du behöver uppsöka vårdcentral, sjukhus eller i värsta fall akutmottagning.En nätdoktor går att få tag på i hela landet, så länge internetuppkoppling finns. Den behöver lite information om dig och kan även behöva se filmer eller bilder för att få bättre information om dig och ditt tillstånd. I vissa fall kan en nätdoktor skicka ut remisser, skriva ut läkemedel och förnya recept.

Vanliga frågor om nätdoktorer

Vad är en nätdoktor?

En nätdoktor är ett samlingsnamn på en tjänst som tillhandahåller digitaliserade vårdmöten av olika slag. En nätdoktor kan i princip göra allt som en vanlig läkare kan, förutom att ta prover, palpera och genomföra andra typer av fysiska undersökningar. Nätdoktorn är ett bra komplement till den traditionella vården.

Vad gör en nätdoktor?

En nätdoktor kan se och lyssna på patienten och till skillnad från ett traditionellt möte med läkaren, blir patientens egna berättelser ännu viktigare för att kunna göra en bra bedömning. Nätdoktorn kan sedan skicka remisser, skriva ut receptbelagda läkemedel, ge patienten råd om egenvård, förnya recept med mera.

Vad kostar en nätdoktor?

En nätdoktor kostar inte mer än vad du hade fått betala för att besöka en vanlig läkare på vårdcentral eller sjukhus, det vill säga att en patientavgift tas. Du kan även använda dig av frikort och högkostnadsskydd. Vad en nätdoktor kostar är mycket individuellt från patient till patient.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0