Lågt blodtryck

Lågt blodtryck är något som vanligtvis samtliga upplever någon gång under livet. Detta är oftast helt ofarligt, och sällan krävs det uppsökandet av vård. Det finns ett flertal sätt för denne som ofta drabbas av lågt blodtryck, blodtrycksfall, att förebygga och förhindra uppkomsten till detta. Under särskilda fall bör sjukvård uppsökas.

När en drabbas av lågt blodtryck uppvisas sällan några kraftiga symptom. Som vuxen har en lågt blodtryck om blodtrycket uppmäts till 90/60 eller lägre men detta varier från person till person. Det är vanligt att få lågt blodtryck om man reser sig för snabbt upp eller fått i sig allt för lite vätska.Lågt blodtryck uppvisar ibland inga symptom, och för den som har symptom är detta oftast ofarligt. Det finns många sätt att få koll på, kontrollera samt förebygga lågt blodtryck redan idag. Att var dag främja fysisk aktivitet är en sådan väg att gå. Vård bör uppsökas om tydliga symptom uppvisas.

Vanliga frågor om lågt blodtryck

Varför får en lågt blodtryck?

Det finns många orsaker till att en drabbas av lågt blodtryck. Dålig, och ibland även för mycket, sömn är en orsak, dåligt intag av mat eller helt enkelt fel sorts mat, vätskebrist, graviditet, saltbrist, olika hjärtsjukdomar, åldersrelaterat samt när en reser sig upp för fort. Lågt blodtryck är minskad blodtillförsel till hjärnan.

Vad finns det för symptom?

Det finns ett par symptom på lågt blodtryck. Att uppleva tillfällig yrsel, att känna svaghet i kroppen, att kallsvettas samt att drabbas av en känslan av att en är svimfärdig. Upplever den drabbade något av dessa symptom som inte går över kan det vara en god idé att kontakta vården.

Hur kan lågt blodtryck förebyggas?

Lågt blodtryck kan förebyggas och behandlas med några enkla knep. Fysisk aktivitet, styrketräning samt att promenera på en daglig basis är bra sätt att förebygga att drabbas av lågt blodtryck. Att välja nyttig och en bra kost samt att dricka mycket vatten är också ett bra sätt att förebygga lågt blodtryck.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0