Insomnia

Insomnia innebär att man har problem med sin sömn. Ibland handlar det om att man inte kan somna på kvällen, andra gånger om att man vaknar flera gånger under natten, eller att man inte kan somna om när man vakar för tidigt på morgonen. Kombinationer av de här varianterna är också mycket vanligt förekommande.

Det är ett flertal symtom man ska lida av för att ha insomnia. Man ska ha svårt att sova eller vakna för tidigt, fungera sämre under dagen, vara missnöjd med sin sömn och lida av problemen minst tre dagar per vecka. Besvären med sömnsvårigheterna ska också ha hållit i sig under minst tre månader.Insomnia är väldigt vanligt och i dag är det nästan en miljon svenskar som lider av det. Fler fall finns troligtvis men många söker inte vård för sina besvär. Att behandla insomnia är inte helt enkelt men många upplever att deras svårigheter minskar mycket när de tar hjälp av KBT.

Vanliga frågor om insomnia

När är det dags att söka vård?

Det är dags att söka vård om du upplever att du haft sömnstörningar under en längre tid och de inte har givit med sig. Du bör också söka vård om du märker av att du får allt för lite sömn och kroppen inte längre orkar med.

Finns det orsaker till insomnia?

Det kan finnas olika orsaker till insomnia och sömnsvårigheter. Stress, snarkningar, störande ljud, ljus, för varmt sovrum och andra sjukdomar kan störa sömnen. Allt det här är sådant som kan vara en bidragande orsak till insomnia och till att man inte känner sig utvilad även efter många timmars orolig sömn.

Kan insomnia behandlas?

Insomnia kan vara klurig att behandla. Många upplever att de får stor hjälp av KBT, andra behöver läkemedelsbehandling under en kortare eller längre period. Det kan vara antidepressiva tabletter, sömntabletter eller medicin som medför att andra sjukdomar inte ger lika mycket symtom. Några upplever också att tyngdtäcken kan lindra besvären.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0