Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas som en folksjukdom och i Sverige har nästan hälften av alla mellan 65-85 år högt blodtryck. Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver och det finns fyra olika grader av högt blodtryck, eller hypertoni som är den medicinska termen. Mild hypertoni räknas från 140-159/90-99 mmHG och redan då kan man börja få symptom.

Blodtrycket varierar under dagen, och att du har högt blodtryck under hård fysisk aktivitet räknas inte som hypertoni. Blodtrycket ska mätas när man är lugn och vilar. Man delar in hypertoni i två typer, primär och sekundär hypertoni. Cirka 95 % av alla fall med högt blodtryck räknas som primär hypertoni.Primär hypertoni innebär att man inte hittar någon annan underliggande orsak till det höga blodtrycket, och upptäckts oftast vid en hälsoundersökning. Sekundär hypertoni innebär att det höga blodtrycket är ett symptom på en annan sjukdom, det kan exempelvis komma från en medicin man äter måg någon annan åkomma eller sjukdom.

Vanliga frågor om högt blodtryck

Är högt blodtryck farligt?

Ja, högt blodtryck kan vara mycket farligt eftersom det markant ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och även njurproblem. Stroke och hjärtinfarkt beror många gånger på högt blodtryck, men man har också en förhöjd risk för hjärtsvikt, njursjukdomar och demens. Högt blodtryck under en längre period kan vara mycket farligt.

Vad orsakar högt blodtryck?

Högt blodtryck orsakas av flera olika faktorer. Det kan handla om ärftligt anlag och stigande ålder, faktorer som inte går att påverka. Men det orsakas också av faktorer som går att påverka, så som övervikt, stillasittande livsstil, negativ stress, rökning och hög alkoholkonsumtion. Fler riskfaktorer ökar risken för högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck?

Du kan motverka högt blodtryck genom att leva en hälsosam livsstil. Speciellt viktigt är det om man har ärftligt anlag för högt blodtryck och om man börjar bli äldre. Genom att hälsosamma matval, hålla dig på en normalvikt och röra på dig regelbundet kan du motverka högt blodtryck.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0