Bukplastik

Bukplastik är ett vanligt plastikkirurgiskt ingrepp som tar bort överflödig hud från magen. Målet med bukplastik ärr att ta bort den överflödiga vävnaden samtidigt som man stramar åt bukmusklerna. Det finns två typer av bukplastik; liten och stor. Den första går från bikinilinjen till naveln, den andra från bikinilinjen till revbenen.

Bukplastik är begreppet för den plastikkirurgiska operation där överflödig hud tas bort från buken. Samtidigt som överskottshuden tas bort brukar kirurgen även strama åt bukmusklerna – för att stärka bålen och ge ett estetiskt tilltalande intryck. Man skiljer på små och stora bukplastikoperationer, där den ena går från bikinilinjen till naveln och den andra upp till revbenen.Bukplastik är en vanlig plastikkirurgisk operation som stramar upp bukmusklerna och tar bort överskottshud runt magpartiet. Beroende på hur mycket överflödig hud patienten har beslutar sig plastikkirurgen om en stor eller liten bukplastik lämpar sig bäst. Den förstnämnda går från bikinilinjen till naveln och den sistnämnda från bikinilinjen till revbenen.

Vanliga frågor om bukplastik

Vem lämpar sig för bukplastik?

Den som lämpar sig bäst för bukplastik är den som har överskottshud. Varför den överflödiga huden tillkommit är högst individuellt, dock är de vanligaste orsakerna kraftig viktnedgång och graviditet. Vid den sistnämnda är magmusklernas åtstramning av stor vikt, då dessa tenderar att sära på sig under graviditeten.

Vem lämpar sig inte för bukplastik?

Den som tyvärr inte lämpar sig för bukplastik är dem som exempelvis röker eller har underliggande hälsoproblem. Om du planerar att bli gravid igen passar det sig inte heller med bukplastik, då din buk behöver den överflödiga huden för att kunna växa på nytt.

Hur ser ärret ut efter en bukplastik?

Vid en bukplastik placeras snittet vid bikinilinjen – mer exakt läggs snittet som ett mjukt liggande C från högra till vänstra höftbenet. Ärret hamnar alltså relativt undangömt. Det är dock viktigt att du följer läkarens instruktioner gällande sårhantering efter att du är nyopererad – en infektion kan göra att ärret blir större.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0